Copyright © Mern-by.dk

Historier  fra  Nørre  Mern
Historien om Nørre Mern vandværk og vandtårn.

Pastor Arentz i Mern (1755-1769) og hans lemfældige omgang med Belladonnaer.