Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Møllevang
Tegning af Ellen Valentin

Møllevang i Mern ejes af Jørgen Kærgård Larsen.

I 1708 da Prins Jørgen, der havde Vordingborg gods, døde hed fæsteren på Møllevang Jørgen Andersen. Men ved oprettelsen af kongens ryttergods er der to fæstere: Peter Jensen Fyn og Anders Fyn.  I 1719 overtager Anders Hansen den. Han kan være identisk med Anders Fyn. Anders H. dør i 1756, og enken har gården, til sønnen Peder Andersen overtager den i 1760. Han bliver husmand i 1773, da Christian Jacobsen overtager fæstet til han dør i 1779.

Møllevang brænder ikke ved den store brand i 1772, men ved ryttergodsets salg bliver den solgt til Lillienskjold sammen med de andre gårde i Nr. Mern. Der er meget stor udskiftning blandt fæsterne i Nr. Mern efter at de 6 gårde brændte. Udskiftningen voldte en del problemer. Flere gårde flyttede ud og ind af byen flere gange. Møllevang blev liggende i byen.8 ud af 10 skiftede fæster 1777-79 bl.a. Møllevang. Den havde nr. 2 både i 1688-matriklen og i den nye matrikel fra 1844.

Det har været lidt svært at fastlægge rækken af fæstere fra 1779-99, da der er mange problemer efter den store brand og med udskiftningen og udflytningen. I Nr. Mern var der ydermere det problem, at der var troldtøj ude på marken, og nogen af udflyttergårdene måtte flytte hjem til byen igen. Det er muligt, at Jens Larsen har Møllevang først. Så er det Peder Hansen 1786-88, hvorefter Bent Olsen Jæger har den i nogle år.

I 1801 hedder fæsteren Jens Olsen. Han er gift med datteren fra Stenlængegården, Maren Nielsdatter.  Svigersønnen Hemming Nielsen Snertinge overtager fæstet i 1818. Han bliver først gift med datteren Else Jensdatter, og bliver derefter gift med søstrene Maren og Ane Gregersdatter.

I 1844 dør Hemming Nielsen og Ane Gregersdatter bliver gift med Jens Larsen, der overtager fæstet. Da hun dør 4 år senere, bliver han svigersøn til sin afdøde kone, og gifter sig med hendes steddatter Johanne Hemmingsd. Jens Larsen bygger en hollandsk vindmølle og en maltkølle i 1868; men forpagter møllen ud til møller Henrik Henriksen. Jens Larsen dør i 1870 og hans kone Johanne H. fæster den 1870-93.

Datteren Kirsten Jensen overtager den, og i 1897 er det tredje gang, der kommer en svigersøn til: Jens Hansen. De får ikke nogen børn; men Jens Hansen flytter i aftægtshus. Han får en ung kone, og de får en del børn.

I 1917 køber Christoffer Nielsen Møllevang. Han kommer fra Mern Nedermark. Han afløses i 1935 af sønnen Viggo Nielsen, der er gift med Ingeborg. Viggo N. er en dygtig smed med eget smedeværksted på gården. Her opfinder han roeoptagere for Mads Amby. Han udfører flere kunstneriske ting bl.a. Jens Vejmand i jern.

I 1968 overtager sønnen Thomas Nielsen og hans kone Maren, Møllevang. Inden da havde de haft Væver Hans Hansens ejendom. De bygger ny kostald et par gange med Viggo Nielsen som medarkitekt og medbygger.

I 1988 sælger de til Jørgen Kærgård Larsen og flytter over på deres anden ejendom Højholt, da de synes, de har malket nok. Maren er fortsat lærer og Thomas læser historie på universitetet, og starter som historisk forfatter.

Jørgen blev i 1990 gift med Janni, der er social og sundhedsassistent. De har 3 børn: Martin på 17 år, Maiken på 15 år og Amanda på 10 år. Jørgen drev gården med 85 malkekøer til 2006, da blev køerne solgt, gården drives nu med 90ha planteavl fordelt på 2 gårde og Jørgen går lidt på arbejde.

Historien er skrevet af Lars Skovvang Larsen og Vagn B. Nielsen med Holger Munks notater og Lillendals afgiftsprotokol som kilde.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt.
Se kort >> Møllevang ligger på Smedevej 13 og er markeret med  B  på kortet <

Copyright © Mern-by.dk