Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Møllebakkegård
Tegning af Ellen Valentin

Møllebakkegård i Tolstrup ved Mern har i mere end 40 år været drevet af Rie og Jørgen Hansen. Den var oprindelig på 21ha. I 1981 blev Tolstrupgården købt så nu er der 46 ha.

I 1708 var det Prins Jørgen, der var gift med den engelske dronning Anne, der ejede Vordingborg Slot og godset i det meste af Sydsjælland og dermed også gårdene i Øster Egesborg Sogn.

På Møllebakkegård hed fæsteren Peder Hansen Krog. Den lå inde i Tolstrup by, af de 9 gårde var der kun 2 gårde der fik betegnelsen god. Møllebakkegård fik betegnelsen temmelig god. Men der er ingen rigtig skorsten, kun en ” skadelig” esse.

Produktionen var ca. de samme som på de øvrige Tolstrupgårde. Der var 5 heste, 2 køer, 6 får og 4 svin. Udsædsmængden i 1710 var 2 tdr. rug, 3½ tdr. byg, 2 tdr. havre og 2 skæpper ærter fordelt på 3 marker i mange små lodder sammen med de andre Tolstrupbønder. 1 af markerne var ude på det nuværende Kulsbjerg, hvor græsmarkerne også lå. Den samlede høst blev nok højst 40 tdr. i alt. 25 år tidligere høstede de på hele Prins Jørgens gods kun den halve udsædsmængde på grund af misvækst og tørke.

I 1711 fæstede Hans Jørgensen og Maren Pedersdatter gården. Da prins Jørgen var død blev de ”kongelige” fæstebønder. Maren Pedersdatter døde i 1729 og Hans Jørgensen blev gidt med datteren fra nabogården, Lisbeth Gregoriusdatter, hun var næsten 40 år yngre end han. Hans Jørgensen døde i 1738 og Lisbeth Gregorusdatter blev gift med en jævnaldrende Oluf Pedersen og de havde fæstet lige til 1776, hvor han overlod fæstet til Peder Pedersen, der kom fra Sønder Mern. Han var gift med Ingeborg Hansdatter. De havde 3 sønner, men ingen af dem overtog fæstet.

I 1794 overtog Jørgen Hansens tipoldefar Niels Hansen. Han var gift med Kirsten Nielsdatter. De kom fra Ørslev..Niels Hansen døde i 1811; men enken fortsatte til 1821, hvor sønnen Hans Nielsen, der var blevet gift med Karen Marie Rasmusdatter, overtog fæstet.

Hans Nielsen dør i 1844 og enken fortsætter. I 1853 overtager sønnen Niels Hansen fæstet. Han bliver gift med Ellen Hansdatter fra Ravnegården i Rødstofte.

Marie Rasmusdatter, der er på aftægt, dør 2/3 1875, og hendes søn Niels Hansen dør ½ år senere og der er igen en enke på gården. Det er hende der står for fæstet til 1909. 3 sønner hjælper hende på gården, 2 af dem som gårdbestyrer i hver sin periode.

I 1906 er det en slægtning, Rasmus Hansen, der også bliver hendes svigersøn, der er blevet gårdbestyrer.

I 1909 overtager datteren Kirsten Nielsen og svigersønnen Rasmus Hansen arvefæstet. De køber den til selveje i 1912. Ellen Hansdatter er den nye enke på aftægt frem til 1920.

Rasmus Hansen kom fra Tolstrup Østregård, der i 1907 blev lagt sammen med Tolstrup Vestregård til Bøgeskovgård.

Rasmus Hansen og Kirsten får i 1909 sønnen Hans. Rasmus H. dør i 1929. Kirsten og sønnen Hans driver gården videre. Hans Hansen gifter sig i1935 med Julie Elisabeth Andersen. De får 3 børn. 16 år efter brylluppet dør Hans H. 42 år gl. Julie driver Gården videre med bestyrer indtil 1973, hvor sønnen Jørgen overtager.

Kilde: Vagn B. Nielsen har læst i Holger Munks notater og Lilliendals fæste og afgiftsprotekoller.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt.