Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Lions  Club  Langebæk  klubhus
Tegning af Ellen Valentin

Lions Club Langebæk har klubhus i den tidligere landbrugsejendom Møllebakken 2, i Tolstrup ved Mern. Den har matr. nr. 14a og opstår ved udskiftningen af Tolstrup omkring 1810.

I 1820 fæster Simon Christian Hansen de 3 tdr. jord af Grev Knuth på Lilliendal. Han havde været smed på Rosenfeldt og var i 1817 22 år gammel blevet gift med den 1 år ældre Kirsten Jensdatter. De boede først i Ørslev.

Nu skulle der opføres et 10-fags hus. Ejeren Lilliendal Gods leverede byggematerialerne, og så var det bare med at komme i gang. Det stod færdigt i 1822, blev synet i 1823 og bestod af et 10-fags hus tillagt smedehus. Det oprindelige hus var på mindre end100 m2. Ca. 40 % af huset var stald og lo. Det kostede i indfæstning 100 rigsbankdaler i rede sølv.

Familien voksede, de fik 13 børn, så der var trængsel i det lille hjem. Det var vel ikke engang på 60m2. Simon døde i 1854 60 år gammel og blev begravet på Ø. Egesborg kirkegård.

Enken Kirsten boede der 3 år sammen med sønnen Peder; men i 1857 blev der skrevet en ny fæstekontrakt med sønnen Carl Simonsen. Han blev samme år gift med Maren Kirstine Tønnesen, datter af Tønne Rasmussen, Hegnehuset, Østergårdstræde, Skovhuse.

Carl var tilsyneladende ikke smed, som faderen havde været hele sit liv. Broderen Jens var smed i Røstofte, og broderen Kristian var smed i Stårby. Der var mange smede i familien, et barn døde som et-årig; men ellers blev alle familieforsørgere.

Carl betalte 200 rigsdaler i indfæstning og 20 rigsdaler til forvalteren på Lilliendal. Moderen skulle bo på aftægt i en del af huset. Carl måtte af sted til krigen 1864 i 3 mdr. Han var sandsynligvis med i slaget ved Dybbøl og fik Christian d. 9.s erindringsmedalje 12 år efter. Carls moder boede på aftægt i 15 år til hun døde 75 år gammel.

Smedehuset må på et tidspunkt være bygget om til træværksted og aftægtsstue. Aftægtsstuen har været på ca. 5m2 med indgang gennem værkstedet.. Da hun døde flyttede et ægtepar ind på aftægt. Emanuel Jensen var blevet kusk på Lilliendal i 1818, da han havde påtaget sig visse ”herskabelige” forpligtelser. Hans kone Ane Margrethe Holgersdatter fødte en datter 2 mdr. efter, at de var blevet gift. Han var kusk i 1834 og staldkarl i 1840. I 1872 var han så aftægtsmand hos Carl Simonsen, der selv havde 4 døtre og 1 søn.

Sønnen Hans Peter Carlsen blev gift i 1890 med Ane Margrethe Andersen fra Svend Smedhuset, et andet af Lilliendals huse, der lå på sognegrænsen til Mern. Der står 2 asketræer i dag.

Nu var det Carl Simonsen, der kom ind i aftægtsstuen. Hans kone var død i 1889. Men Carl levede til 1910. Hans P. C. fik 11 børn i det lille hus. 9 blev født, mens Carl Simonsen boede i aftægtsstuen.

Ane Margrethe og Hans P. Carlsen var meget flittige mennesker. De passede deres husmandssted, arbejdede begge på Lilliendal, A. Margrethe var delvis hjemmegående og passede den store børneflok. Pladsen var trang, der skulle være system i det. Hun skulle passe hønsene, grisene, koen og hesten.

De var selvforsynende med kartofler og grøntsager. Når der skulle hakkes roer på Lilliendal, var hun og de store børn med. Det var de små også: men det var i barnevognen for enden af rækken. Hans P. C. lavede selv træskoene til sig selv og børnene. De største børn var ude og tjene; men kom hjem med vasketøjet og strømperne, der skulle stoppes.

Af de11 børn døde en enkelt som helt lille; men ellers kom de godt i vej. Den ældste Kirstine blev stuepige på Torbenfeldt Gods ved Mørkøv. Senere giftede hun sig til Godset. Hun døde i 1989, 98 år gammel. De klarede sig godt alle sammen.

Af dem der, blev i lokalområdet, kan nævnes Alfred, der var forpagter af Skovlukkegård i Tolstrup, Richardt var vognmand i Tolstrup, Svend var mekaniker i Vordingborg, Balle og Kalvehave. Han var også bil - og traktorforhandler, og under krigen var han med i modstandsbevægelsen. Greven på Lilliendal var leder af Gruppen, uden at ret mange af de øvrige deltagere i den vidste det. Svends datter Lis Nielsen har samlet flere ringbind om familien og huset.

I 1944 dør Ane Margrethe og Hans Peter Carlsen flytter på aftægt hos sønnen Alfred C., hvor han dør i 1951. Sønnen Hermann Carlsen overtager husmandsstedet; men i 1947 flytter han til Ørslev og køber et parcelliststed der.

Familien har boet i huset i 127 år i 4 generationer, og der er født 27 børn.

Ejner Larsen bliver forpagter i 1947; men 10 år senere overtager han en lille gård på Røstofte Skov.  Denne bliver i 1970 overtaget af forsvaret sammen med det øvrige Kulsbjergområde. Der etableres skydebane på stedet.

I 1957 forpagter Johanne og Villy Jensen ejendommen; men efter nogen år bliver jorden skilt fra og plantet til med juletræer.

Lions Club Langebæk, der var blevet stiftet d. 2. februar 1980, købte huset d. 5. oktober 1990 for 59.650 kr. Der var en grund på 2386m2, så der var plads til parkeringsplads. I starten blev klubmøderne holdt privat, senere blev de holdt i Tolstrup Forsamlingshus, der ejedes af St. Georgsgilderne.

Der havde ikke været så mange penge at købe for, så huset var nedrivningsmodent. En del medlemmer syntes ikke, at bestyrelsen havde gjort årets kup; men en lille arbejdsom flok gik i gang i perioden 1991-95 med renovering.

Til renoveringen er brugt gamle materialer. Alle døre er kommet fra Håndværkerstiftelsens hus i Vordingborg. Vinduerne er lavet af medlemmerne af gamle trapper fra samme sted. Træet er pommersk fyr, så det duftede dejligt, da det blev skåret op. Væg og loftsbeklædning er genbrug. Det samme gælder køkkenelementer og toiletter m.v. På den måde har Lionsklubben fået alle tiders klubhus. Det bliver rost fra alle sider ikke mindst fra tidligere beboers familie, der besøger huset til årets julemarked.

Det har kun været muligt grundet en del medlemmers store arbejdsindsats, og at der blev startet på en opsparing i tide til køb af klubhus.

I Lionsbevægelsen er det bestemt, at ingen indsamlede midler må bruges til eget formål. Alle indsamlede midler skal deles ud til almennyttige og humanitære formål. Møder og drift og køb af klublokaler sker for medlemmernes egen regning via kontingentbetaling.

Det er en stor tilfredsstillelse at have eget klubhus, der ligger smukt på Møllebakken. Det er en ekstra stor glæde at kende hele husets historie for alle i klubben.

Historien er skrevet af Vagn B. Nielsen med stor støtte af Lis Nielsens Familiekrønike og Max Jensen Lions Club Langebæk.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt.