Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Tolstrupgården
Tegning af Ellen Valentin

Tolstrupgården ejes af Birthe Nissen Jeppesen. Den ligger i Tolstrup ved Mern. Den har matrikel nr. 3 a. I 1688-matriklen havde den nr. 8.

I 1709 havde Gregorius Hansen den. Han var gift med en søster til den berømte Jakob Olsen i Skovhuse, Merethe Olsdatter. Gregorius havde haft den fra omkring 1700. Merethe dør i 1714 og han blev gift med Bodil Hansdatter fra Bakkebølle.

Fæsteren før Gregorius Hansen hed Niels Andersen. Poul Rasmussen, død 1654 har også haft den. Gregorius Hansens far Hans Pedersen Krog havde nabogården gård nr. 5. Den havde broderen Hemming Hansen Krog i 1709. En anden broder Peder Hansen Krog havde gård nr. 4, den senere Møllebakkegård.

I 1709 havde Gregorius Hansen en besætning på 8 heste og 3 køer. Det var en stor besætning på den tid. I Tolstrup havde de dog temmelig mange køer; men i Sydsjælland i øvrigt var der mange gårde, der kun havde 1 ko. Gården var firlænget.

Gregorius Hansen døde i 1745. Han havde 2 sønner, der begge hed Hans Gregoriussen, en i hvert ægteskab. Den ældste giftede sig til Adamsgård i Røstofte i 1738. Den yngste overtog Tolstrupgården i 1745. En datter Elisabeth Gregoriusdatter blev gift med Hans Jørgensen og i 1738 med Ole Pedersen, begge på Møllebakkegården.

Fæstebønderne i Tolstrup blev enige om rebning, opmåling og udskiftning, allerede i 1749, da der blev nedlagt en gård, så antallet blev reduceret fra 9 til 8.

Hans Gregoriussen starter som kongelig bonde på Vordingborg Ryttergods; men i 1774 overtager Lillienskjold Tolstrup, så nu bliver han hovbonde under Lilliendal. Hans datter Ellen Hansdatter bliver gift med Søren Christensen på Lærkegården i 1782. Han går på aftægt i 1785 på gården, og sønnen Gregorius Hansen overtager fæstet.

Gregorius Hansen købte den til selveje. Han købte 7 husmandssteder rundt om den. Han fæstede også Kulsbjerggården. Han var sognefoged i en årrække; men var i evig strid med sognefællerne og Lilliendal. Han nægtede at underskrive hoverikontakten i 1792, da han ikke ville underskrive noget dokument. Han skrev dog under på skøderne, da han købte husmands-stederne rundt om Tolstrupgården.

Holger Munk betegnede ham på et foredrag i 1954 i Tolstrup Forsamlingshus som en type, vi i dag ikke ville synes om.

Nevøen og plejesønnen Hans Larsen (søn af Gregorius’søster Bodil Hansd. Hegnskovgård i Skovhuse) køber den i 1834. Han var på aftægt. da han døde i 1873. Hans søn Jens Hansen købte den i 1862, og havde den til sin død i 1889. I 1890 havde enken Katrine Lisbeth Pedersdatter den med sin ugifte søn på 40 år, Jacob Jensen, som bestyrer. Samme år bliver hun arvefæster på et af husmandsstederne, som Gregorius købte rundt om Tolstrupgården. Hendes datter Kirsten Jensen og svigersøn Ole Jensen har overtaget de fleste andre husmandssteder og får lagt dem sammen til en lille selvejergård Gydehøj.

Sønnen Jacob Jensen fortsætter som bestyrer og Katrine som gårdejerske. Hun dør i 1908, 86 år gammel. Jacob Jensen er blevet 68 år gammel, og flytter hen på Gydehøj hos søsteren Kirsten Jensen. I kirkebogen er hans bestyrertitel rettet til gårdejer. Han kan muligvis have ejet Kulsbjerggården.

Lilliendal køber Tolstrupgården, der ellers har været selvstændig i ca. 120 år, og Christian Jensen bliver bestyrer. Lilliendals håndværkere bygger en helt ny gård i 1913. De havde egen tømrer og murer. Der blev brugt kraftigt håndtilhugget tømmer fra Lillendals skove.

I entreen er der indmuret en bjælke fra den gamle gård med indskriften G H S  B H D 1726 og G H S  L S D 1791. Den må referere til, at de 2 Gregoriusser har bygget nyt stuehus eller ny gård i de anførte årstal. På samme måde har ejeren Christoffer Knuth ladet skrive C. K. aar 1913. på en anden indmuret bjælke i entreen.

I 1928 holder Christian Jensen op som bestyrer, og Otto Nielsen fra Skovhuse bliver forpagter, hvilket han er i 40 år. Han er gift med Johanne, der kommer fra Langeland. De har børnene Inger Margrethe, Ester og Vagn, alle med mellemnavnet Boberg, et familienavn, der stammer fra Langeland og Thy.

I 1967 bliver undertegnede, Vagn medforpagter, og i 1968 da han bliver gift med Anne-Lise Saxmose fra Ambæk, overtager han forpagtningen alene. De får 4 børn, Peter, Søren, Jakob og Malene på Tolstrupgården, inden de i 1981 flytter over på deres egen gård, Lerbakkegård i Stårby.

I 1982 solgte Lilliendal Tolstrupgården til Jørgen Hansen Møllebakkegård til sammenlægning med denne. Han sælger bygningerne til Bjarvø; der er revisor. Denne sælger videre til Ratlev i 1990. I 2007 sælger Jørgen Hansen jorden til Palle Tærsker, Skovlukkegård. Bygningerne blev i 1995 solgt til Jørgen Bjørn Jeppesen, søn af Edel og Kaj Bjørn Jeppesen, der var smed på Lilliendal. Han havde været medhjælper på Tolstrupgården i 1956 hos Otto Nielsen.

Jørgen blev skytte på Lilliendal i 1967 og boede på Kræmmervængegård 1971-94. Da denne blev sat til salg, købte de selv Tolstrupgården. De har 5 voksne børn, Pia, tvillingerne Mette og Jacob, Ditte Lise og Jan. Sidstnævnte er uddannet elektriker og bor i Hedehusene. Jørgen blev syg, gik på efterløn og døde i 2007. Gården bliver sat til salg, og er 15/11 2008 overtaget af et firma i Glostrup ejet af Morten Rasmussen Tolstrup.

Historien er skrevet af Vagn B. Nielsen med Lilliendals afgiftsprotokoller og Holger Munks notater som kilde.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt.