Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Krogsgård
Tegning af Ellen Valentin

Krogsgård i Røstofte ved Mern ejes af Ergii Monk-Hansen. Den har matr. nr. 3. I 1688-matriklen havde den gård nr. 13, da den lå inde i Røstofte by ved Røstoftevej 17.

I 1710, da Prins Jørgens Gods overgik til Vordingborg ryttergods, hed fæsteren Hemming Hansen. Han har den til sin død i 1734. Det ser ud til, at ½ af gården i 1724 er fæstet af Hans Jørgensen og i 1729 af Morten Madsen.

I 1734 overtager Ole Jensen fæstet, som han har frem til sin død i 1772; men det ser også ud til, at der har været en halvgårdsmand, Olle Andersen, i 1748; men ikke i1950. I 1747 brænder Krogsgård sammen med 4 andre gårde i Røstofte.

Ole Jensen dør i 1772. Enken og hurtigt derefter sønnen Jens Olsen overtager fæstet. Han starter som kongsbonde;  men efter ryttergodsets salg i 1774, bliver Lillienskjold ejer af Krogsgård og de andre fæstegårde i Røstofte. Jens Olsen bliver hovbonde under Lilliendal.

Da Jens Olsen dør i 1790 37 år gammel, gifter enken Ane Katrine Nielsdatter Stage sig med Hans Christoffersen fra Høvdingegården. Han underskriver hoverikontrakten fra 1792 og deltager i udskiftningen i 1807.

Han har den til sin død i 1830, og sønnen Christoffer Hansen overtager den; men han dør allerede i 1833, 38 år gammel. Enken Woldborg Olsdatter, der er datter af Ole Nielsen på Jungshavegård driver den videre til 1838; men overlader så fæstet til Lars Larsen Krogh, søn af Lars Krogh i Stårby. Lars Larsen flytter gården ud på marken omkring 1870.

Lars Larsen Krog dør i 1884, 69 år gammel. Hans enke, Anne Marie L. er fæster på gården til 1906. Hun har en søn, der også hedder Lars Larsen. Datteren og svigersønnen, Anne Marie og Anders Nielsen, hjælper hende med driften af gården. De blev gift i 1894.

I 1906 overtager Niels Peter Andersen gården, og han køber den til selveje i 1915. Han sælger den i 1927 til Karl Hansen fra Ammendrup. Denne var i familie med ham længere ude.

I 1951 bliver datteren Grethe gift med Frank Jensen, der er smed. De bor på og hjælper til på gården; men flytter i 1976.

Dagmar og Knud Hansen, der er søn af Karl Hansen overtager den i 1978. Knud Hansen dør 1984.

1988 overtager og flytter Anne-Grete og Ergii Monk-Hansen ind på gården fra et parcelhus i Ørslev. De vil tilbyde deres børn, at vokse op nær naturen og med mulighed for dyrehold. Ergii er ansat på EUC Sjælland.  Anne-Grete var ansat i Familiepleje Sydsjælland, nu Familiepleje Storstrøm. De har børnene Tea, dengang 9 år, nu færdiguddannet læge, og Mads 3 år ved indflytningen. Han har et godt job inden påbegyndelse af uddannelse.

Gården har været genstand for en omfattende renovering. I stuehuset er der med trillebør fjernet 70cm grus, som er erstattet med sten. Der er støbt indvendigt fundament, vægge er isoleret, døre og vinduer er udskiftet med respekt for den gamle stil.

Bindingsværket er konstateret frisk og sundt, og hele gården er sandblæst og pudset op. Et gammelt malkemaskinehus er ved at blive ændret til en stor indvendig terrasse.

Som andre byfolk, der er flyttet på landet har de haft et varieret dyrehold. De har haft høns og ænder, geder og kaniner til børnene, Hereford kødkvæg og avlsbesætning af Oxforddown får.

I dag er der enkelte får og en registreret avlsbesætning af shetlandsponyer, Stutteri Troldheksen med 20 ponyer. De har egen godkendt og kåret avlshingst. Anne-Grete er i avls-foreningsbestyrelsen. De har en dansk-svensk gårdhund samt en hund af racen Bernersennen.

Ergii’s store interesse er bevaringsværdige træskibe. Han har i 9 år været kok på skonnerten Meta, når den sejlede Fyn rundt. I år skal han også sejle på Limfjorden med sejlskibet Emanuel.

I 2004 blev noget af jorden frasolgt til landbrugsministeriet til jordfordeling. Nu er der 6 tdrl., der er lagt ud med græs til ponyerne. Til dem er der også en næsten ny rundbuehal.

Historien er skrevet af Vagn B. Nielsen med Holger Munks notater og Lilliendals afgiftsprotokoller som kilde.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt.