Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Ejner  Plougmann  gård
Tegning af Ellen Valentin

Ejner Plougmann Nielsen har haft sin gård i Øster Egesborg ved Mern siden 1969.

Den ligger ved Øster Egesborg Kirke. I 1786/87 lå der en gård mere på den forholdsvis lille plads mellem Øster Egesborg Kirke og Øster Egesborg Brugs. Der er kun en brønd tilbage af denne, som   blev nedlagt ved udskiftningen.

Der lå også en graverbolig helt op til kirken, men den blev revet ned for ca. 60 år siden.

I 1787 og ved hoverikontrakten med Lilliendal i 1792 hed fæsteren Christen Eriksen.

Han var 11/12 1782 blevet gift med Catrine Olesdatter.

Gården ved siden af, var sandsynligvis fæstet af degnen, Jeremias Splet, der havde en halvgård i byen. J. Splet var kun degn, men ikke skoleholder. Skoleholderen i Rytterskolen over for kirken hed Lars Jørgensen.

I 1794 afløstes Christen Eriksen, der blev husmand i Røstofte af Peder Hemmingsen, der havde den ved udskiftningen ca. 1807. Hans kone hed Elin Jensdatter.

I 1819 overtog Ejner Plougmanns tipoldefar gården. Han hed Johan Pedersen og kom fra en gård i Dyrlev. Han blev først gift med Birthe Philipsdatter. De fik 5 børn. Derefter blev han gift med Ane Pedersdatter. De fik ingen børn.

I 1850 gik Johan Pedersen på aftægt, men døde samme år lige før jul. Sønnen Christoffer Johansen overtog fæstet af gården.

Christoffer Johansen og hans kone havde en stor børneflok, 9 i alt. 3 sønner udvandrede til Amerika omkring 1880. Efterkommere af dem har senere besøgt deres gamle hjem, og til trods for at nogle af dem ikke var født i Danmark, talte de udmærket dansk, men de talte det på samme måde som deres forældre gjorde det, da de rejste. En af pigerne rejste sammen med sin mand til Finland. Også hendes børn har senere besøgt Danmark.

En anden søn Niels Christoffersen fik i 1894 noget af jorden til en lille gård ude på Lekkendevej 3, hvorefter datteren Dorthea og hendes mand Vilhelm Hansen overtog gården i 1896. Vilhelm Hansen var søn af Hans Hansen, Væveren fra Mern Nedermark, der var den første af bonde-stand, der blev valgt til den grundlovgivende forsamling i 1849.

I 1927 overtog Dorthea og Vilhelm Hansens datter, Marie sammen med sin mand Knud Ploughmann Nielsen gården, og drev den frem til 1969. De fik 3 drenge og 1 pige. En af sønnerne Ejner Plougmann Nielsen overtog gården. Jorden er i dag forpagtet ud til en nabo.

Kilde: Vagn Boberg Nielsen har læst i folketællinger og Lilliendals afgiftsprotokol.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt.