Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Bakkegården
Tegning af Ellen Valentin

Bakkegården i Øster Egesborg på Vallebovej 8, 4735 Mern ejes af Helle og Henrik Palmgreen Larsen. Der er ikke jord til mere. Den historie kommer senere.

I 1710 ligger den inde i Øster Egesborg by i krogen inde bag præstegården.

Det er gård nr. 4. og fæsteren hedder Peder Jensen Krog. Der er temmelig meget jord til Kroggården på det tidspunkt, da halvdelen af gårdene i Øster Egesborg ligger øde. Men i 1719 er den reduceret til normal størrelse igen.

Peder Jensen Krog dør i 1734; men Ole Andersen Krog fra Tolstrup gifter sig med Peder Krogs enke, Ellen Nielsdatter og overtager fæstet. Han er gift 4 gange; men i 1766 er det enken Maria Rasmusdatter, der gifter sig med Hans Hansen Krog. Hans H. Krog bliver sognefoged; men dør i 1786, og Maria R. gifter sig 3. gang med Hans Jensen fra Køng.

Maria dør i 1801. Jacob Jørgensen fra Vordingborg har overtaget fæstet i1801. Ved udskiftningen får den matr. nr. 5, og bliver flyttet ud på bakken ved Tolstrup ca. 1810; men hvornår den har fået navnet Bakkegården vides ikke. Jacob Jørgensen har taget navnet Krog ligesom alle de foregående mænd. Han har været gift 2 gange. Hans anden kone Maren Nielsdatter, er 45 år yngre end ham.

Da Jacob J. dør i 1845, overtager Peder Kristensen gården og enken; men han dør allerede i1861. Maren Nielsdatter fortsætter som arvefæster. Sønnen Kristen Pedersen bliver senere bestyrer, og overtager arvefæstet i 1883.

I 1889 overtages den af Jens Pedersen, der også er arvefæster. Han dør efter 1907 og enken køber den til selveje. Der har været mange enker på gården, der har overtaget gården med en ny mand. Før år 1800 skulle de finde en ny mand, inden der var gået 2 år (det skete ofte inden, der kun var gået 1 uge), eller have 1 voksen søn, der kunne være bestyrer og senere overtage. Men arvefæste og selveje gav enkerne større rettigheder. Jens Pedersens enke køber den først til arvefæste, og ca. 1910 køber hun den til selveje. Sønnen Hans Andersen bliver først bestyrer, og i 1916 har han købt den.

Bakkegården brænder i 1923, og der bliver opført 1 helt ny gård. Hans Andersens kone dør i begyndelsen af 30erne, og han får en husbestyrerinde, frk. Olga Andersen. I 1948 flytter frk. Andersen og Hans Andersen til Vordingborg De bliver senere gift. Nevøen Jens Vang Bragegård Hansen bliver forpagter af Bakkegården.

I 1963 køber Carsten Christensen den. Og han sælger den til Mogens Wassard på Marielyst ved Vordingborg i 1966. Bygningerne lejes ud til Kreaturhandler Johannes Hansen fra 1970-79. I perioden 1983-1994 bor Iris og Hans Sørensen på den som funktionærer for Marielyst.

I 1997 sælger Hans Munk Wassard, Marielyst, bygningerne til Helle og Henrik Palmgreen Larsen; men beholder det meste af jorden på 25ha. De boede på Grønland på det tidspunkt; men var hjemme på ferie og så annoncen i Berlingske Tidende. De kørte ned og kiggede på den og købte den ugen efter. Derefter rejste de til Grønland i et halvt år og vendte først endeligt hjem i 2003. De har siden været i gang med en gennemgribende modernisering plus udvidelse af førstesalen.

Historien er skrevet af Vagn B. Nielsen med Holger Munks notater og Lilliendals afgiftsprotokoller som kilde.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt.