Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Kæmpehøjgård
Tegning af Ellen Valentin

Kæmpehøjgård i Øster Egesborg ved Mern ejes af Dorthe og Arne Boholm. Den er på 23 ha og ligger på Præstetoften. Den havde nr. 2 i den gamle 1688- matrikel.

Der ligger 2 kæmpehøje på markerne. Marken, der også strækker sig ind på nabogården Dehlgård, hed oprindelig Syvhøj. Der har i alt været 7 kæmpehøje. Der var også én mark der hed Egebiergs Mark og en der hed Quindesnaks Agre.

Kæmpehøjgård lå i 1710 inde i Ø. Egesborg by sandsynligvis ved siden af Ø. Egesborg Kirke på det sted, lærer Knud Larsen senere byggede sit hus. Den lå øde sammen med 2 andre Ø. E.- gårde efter en del misvækstår i Sydsjælland.

I 1719, da kongen havde oprettet Vordingborg Ryttergods efter Prins Jørgens død, hed den kongelige fæster Peder Jensen Jyde; men i 1722 overtager Anders Pedersen fæstet. Han kan læse og skrive. Det er der ikke ret mange, der kan på det tidspunkt. Han afløser ofte regimentskriveren under dennes sygdom; men det kniber med at få tid til gårdens vedligeholdelse, så i 1742 afløses han af Hans Nielsen og i 1758 af Christoffer Henriksen.

I 1764 bliver Jens Nielsen fæster. Han er mere solid og bliver gift 2. gang med Mette Rasmusdatter i 1766 og oplever auktionen over Vordingborg Ryttergods i 1774, hvor gårdene bliver solgt til Lilliendal.

Sønnen Rasmus Jensen overtager fæstet i 1798; men dør allerede i 1809. Hans enke Maren Madsdatter bliver i 1810 gift med Niels Andersen fra Lekkende. Han går på aftægt i 1850, hvor sønnen Anders Nielsen bliver ny fæster. Han er blevet gift med datteren fra Tolstrupgården, Kirsten Hansdatter, der er ud af Gregorius-familien.

Deres søn, Hans Andersen, overtager den som arvefæster i 1894, og køber den senere til ejendom. Inden han overtog den, var der i 1890 solgt et stykke jord fra til Tolstrup Skole (på Øster Egesborgjord). Han fik et lille stykke jord på Kulsbjerg i stedet (Kulsbjerggården er oprettet af Gregoriusfamilien).

I 1920-erne er det sønnen Chresten Andersen, der ejer gården. Den bliver i 1930 solgt til Hans Jensen og i 1932 til Aksel Jensen og i 1943 til Hans Rasmussen, der er far til de håndboldspillende tvillinger Jens og Ole R. I 1960 køber Jørgen Boholm gården og i 1985 sønnen Arne Boholm. Dorthe og Arne har 2 døtre Rikke og Pernelle.

Kilde: Vagn B. Nielsen har samlet det med Holger Munks arbejdspapirer og Lilliendals afgiftsprotokoller som kilde.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt.