Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Greisgård
Tegning af Ellen Valentin

Greisgård i Stårby ved Mern har været ejet af Ole Greisgård Thorsen siden 1998. Inden da havde han Plovgård i Stårby i 15 år; men overtog derefter sin fødegård. Han er gift med Mette Sværke og har 3 børn: Henrik, Tine og Mick.

Ved Vordingborg Ryttergods’ salg i 1774 hed fæsteren Jens Laursen. Han havde haft gården i mere end 12 år og blev gift 2. gang 10/12 1774 med Anne Hansdatter. Hun døde 24 år gammel i  1779 fra 2 små børn. Jens L. blev gift 3. gang med Karen Christensdatter. Det var også hendes 3. Ægteskab.

Sønnen Jens Jensen overtog gården 3/2 1779 og blev 1/10 1779 gift med Ane Pedersdatter fra nabogården. Hendes farbror Lars Rasmussen Krog havde en 3. gård i Stårby, det nuværende Stårbyhus eller på et tidspunkt Stårby fattiggård og Stårby Alderdomshjem.

I 1822 overtager datteren Ane Jensdatter og svigersønnen Ole Gregersen fæstet. Ole G. dør allerede i 1834, og Ane Jensdatter fortsætter alene. Jens Jensen er på aftægt og dør først i 1843.

I 1855 er det igen datter og svigersøn, der tager over: Anne Marie Olsdatter og Niels Olsen.

Niels O. kommer fra den berømte Lærkeslægt, der oprindelig stammer fra Høfdingehus (det oprindelige Høvdingegård).  Holger Munk har indgående har beskrevet denne slægt under svenskekrigene i 1660. Den kommer senere til Balle og andre steder ud over hele Sydsjælland, da kongen skal bruge Høfdingehus til skovriddergård.

Niels Olsen er født på Lærkegård i Øster Egesborg. Hans kone dør i 1875 og datteren er husbestyrerinde til hun bliver gift med naboen, og sønnen Ole Nielsen overtager gården (arvefæstet) i 1892.

Han blev først gift med Karen Olsen fra Smidstrup; men hun dør få mdr. senere. I 1895 gifter han sig med Margrethe Nielsen fra Allerslev.

I 1924 overtager Anna og Valdemar Thorsen, der er mejeribestyrersøn fra Røgen i Jylland, gården.

Deres søn og svigerdatter Asger og Erna Thorsen overtager den i 1967. De havde forinden haft Erna Thorsens fødehjem, Skovbo, i Ø. Egesborg.

Foruden Ole Thorsen, der er mindst 8. generation på Greisgård, har de også 2 døtre Jette og Kathe.

Kilde: Lars Skovvang og Vagn Boberg Nielsen har læst i skifteprotekoller og Lilliendals afgiftsprotekol.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt.