Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  John Thorkildsens  gård
Tegning af Ellen Valentin

John Thorkildsens gård i Nedermarken ved Mern ligger lige overfor mindestenen for væveren fra fra Mern Nedermark, Hans Hansen, og den ejendom han havde, da han som den første af bondestand blev valgt til den grundlovgivende forsamling i 1848.

Den første fæster af det hus, der lå på daværende tidspunkt, hed Hans Nielsen. Han fæstede 2 husmandslodder i 1814 på det, der dengang var overdrev og blev gift i 1819. I det tidsrum havde han bygget sig et etlænget hus, hvor der både var beboelse, stald og lo m.m.

Frem til 1838 fik han og hans kone Ellen Sørensdatter, der var datter af Søren Hansen på Maglegård i Mern, 6 børn, som kom i vej som husmænd, gårdmandskone, vævere, træskomager og skovfoged. Gennem 42 år svarede han enhver sit på den lille ejendom. Der var stadigvæk hoveripligt for husmændene på Lilliendal.

I 1856 overtog sønnen Lars Hansen ejendommen. Han var væver ved siden af, men der var mange vævere i Mern, 7 i alt, så det kneb med økonomien, dog var greven på Lilliendal flink til at overføre restancer til det følgende år, men husmændene måtte stadig på hoveri på Lilliendal. Lars Hansen var gift med sin kusine Karen Rasmusdatter fra Toftegård i Mern.

I 1893 overtog sønnen Rasmus Peter Hansen ejendommen og restancerne.  Hoveriet fulgte jo også stadigvæk med, så i 1809 blev Rasmus Peter Hansen træt af hoveriet og købte et stykke jord i mellem Mern og Allerslev og byggede en ny gård: Ny Holmegård, hvor der ikke var hoveri.

Parcelliststedet i Nedermarken blev overtaget af H. P. Iversen, der i 1920 flyttede til Stensby og købte Mathisgården der.

Peder Pedersen købte stedet i Nedermarken og der blev købt mere jord til. Fra 1945 hed ejeren Emil Sørensen, inden John Thorkildsens far, Ferdinand Thorkildsen overtog den i 1949. Han var gift med Anni.

Helle og John Thorkildsen, der også har vognmands- og flytteforretning overtog gården i 1992
De har 5 døtre.

Historien er skrevet af Vagn B. Nielsen, der er tipoldebarn af Hans Nielsen, har læst i Lilliendals afgiftsprotokol og de senere ejendomsvurderinger.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt.