Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Mern  Mølle
Tegning af Ellen Valentin

Mern Mølle eller Møllestedet på Jungshovedvej, som det nu hedder, ejes af Jens Rasmussen.

Møllen blev etableret i 1868 af Jens Larsen, der havde Møllevang; men den blev forpagtet ud til Henrik Henriksen, der stammede fra Sibberup ved Næstved. Samme år blev han gift med Dorthea Mogensen fra Stårby, hvis bror Anders Mogensen gik i gang med at bygge Stårby Mølle. Begge møller var hollandske vind møller.

Samtidig med møllebyggeriet etablerede Jens Larsen på Møllevang en Maltkølle, et ildsted til tørring og rygning af malt til ølbrygning, et arbejde hele byen deltog i, da maltkøllen skulle overvåges døgnet rundt.

I 1870 kostede brandforsikringen af møllen 4,- kr. og af maltkøllen 13 øre om året.

For 300 år siden lå der en vandmølle nede ved Mern Å, der hvor rensningsanlægget ligger i dag. Møllesøen har fungeret som klaringssø i en del år.

I 1710 -1739 hed møllebestyreren Hans Andersen Møller; men i 1748 var der ikke nogen bestyrer af møllen, da der ikke løb vand nok i Mern Å.

I 1771 hed mølleren Johan Bærnt og i 1787 og 1801 Otto Jacobsen. I 1819 -22 var det Kort Ingvartsen, der fæstede møllen af Lilliendal. Fra 1823 56 hed fæsteren Dahlberg, og hans søn Otto Dahlberg fortsatte; men det kneb med, at der var vand nok, og Henrik Henriksen og vindmøllen løb med mølleforretningen fra 1868.

O. Dahlberg fortsatte med det lille land brug, der hørte til Vandmøllen til i begyndelsen af 1900-tallet; men han havde stort besvær med at betale afgifterne.

I 1887 blev ”vindmøllen ” selvstændig. Mølleren hed Hemming Jensen. Den gamle mølle på 20 alen i vindfang blev for lille, og han byggede i 1894 en ny og større mølle; men den brændte i 1900, og i 1901 stod der igen en ny mølle.

På et tidspunkt i1916 afhændede Hemming Jensen møllen til Hans Johansen. Hemming Jensens søn, Niels Jensen købte en lille gård i Stårby Hæstofte. Hans Johansen havde en petroleums-motor som hjælpemotor, når det var stille vejr.

Viggo Emil Petersen havde den fra 1921 til 1955. I 1924 fik han dieselmotor i møllen; og i 1928 en større. Vingerne blev afrigget i 1931.

Sønnen Ejner Petersen havde møllestedet fra 1955 til 1987, han var ikke møller ret længe; men var hjemmeslagter og landmand.

Jens og Jette Rasmussen købte Møllestedet i 1987. Stedet drives nu som fritidsbrug og er tilplantet med nordmannsgran juletræer. Der er ligeledes plantet en del læhegn og gravet en sø. Jens Rasmussen er skovfoged ved HedeDanmark – tidligere Hedeselskabet.

Historien er skrevet af Vagn B. Nielsen med Holger Munks arbejdspapirer og Lilliendals afgiftsprotokoller som kilde.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt.