Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Toftegård
Tegning af Jeanine Thrane

Toftegård på Gl. Præstøvej 32  i Mern ejes af Margrethe og Bjarne Skovgård Hansen. Den har matr. nr. 3A. I den gamle 1688matrikel var det gård nr. 12.

Da Prins Jørgens Gods blev afviklet i 1710 lå gården øde. I 1719 under Vordingborg Ryttergods var der 2 halvgårde med hver 4 heste og 1 ko på gård nr. 12. De 2 fæstere hedder Ebbe Nielsen og Hans Peder Møller. I 1737 ligger den ene halvgård øde.

I 1750 har Ole Larsen gården. Den brænder i den store brand i 1772, og det fører til en lidt omtumlet tilværelse for gården. Nørre Mern har altid været en fattig landsby.

Der er tilsyneladende 2, der hedder Niels Hansen i byen i 1774. Den ene har gård nr. 12. 1774 er det år, hvor Vordingborg Ryttergods bliver solgt på auktion og bliver opdelt i 12 godser. Lillienskjold køber Nørre Mern og opretter godset Lilliendal.

Anders Olsen overtager i 1786 gården efter Jens Larsens enke. Han er gift med Karen Engelbretsdatter, der var datter af smeden i Balle Engelbret Larsen. Der kommer først rigtig styr på gården i forbindelse med udstykningen omkring år 1800.

I 1819 overtager sønnen Rasmus Andersen Toftegård. Han har en broder Engelbrecht Andersen, der gifter sig til en selvejergård i Stensby. Engelbrecht er en dygtig landmand; men svigerfaderen Peder Mikkelsen, der var på aftægt på gården, følte sig sat udenfor og myrdede derfor svigersønnen.

Rasmus Andersen var gift med datteren fra nabogården Maglegård, Maren Sørensdatter.

Anders Olsen havde 7 børn, og Rasmus Andersen havde 9 børn. På gården begyndte man på et tidspunkt et specielt erhverv. Man var skindere d.v.s., man tog huden af de døde dyr. På det tidspunkt måtte man ikke garve huderne på landet; men man måtte godt tage huden af dyrene, skinde dem.

På Toftegård blev der skindet mange dyr, hvorfor gården ofte blev kaldt Skindergården. Man så ofte lidt ned på de skindere. Det kan blandt andet hænge sammen med en bitter erfaring fra 100 år tidligere, hvor hovbønderne blev sat til at skinde de pestramte dyr under hoveri på Lekkendegården. Ved den lejlighed bragte fæstebønderne pesten med hjem til deres egne gårde, med det resultat at halvdelen af køerne i Sydsjælland døde af pest. Flere gårde blev kvægløse ved den lejlighed. Kongens kasse måtte træde til for at hjælpe dem i gang med nogle enkelte køer igen.

I 1859 gik Rasmus Andersen på aftægt, og sønnen Anders Rasmussen overtog fæstet. Han var blevet gift med Christine Elisabeth Hansen fra Nørreskovgaard i Ørslev kaldet Lisbeth H.. Hun fortsatte fæstet alene i mange år, da Anders Rasmussen døde i 1876. På det tidspunkt var der 3 enker i Nr. Mern, der var fæstere, og de var længere om, at købe gårdene til arvefæste, end de mandlige fæstere var.

Lisbeth H’s søn Karl K. Rasmussen var bestyrer i1906, og i 1907 købte han den til selveje.
Hans datter og svigersøn Kirstine (R.) og Gunnar Jacobsen overtager gården i 1935.

Hans Grønkjær Hansen, der har gården Granlyst på Trekanten 2 købte den i 1987. I starten lejede han bygningerne ud, men i 1992 solgte han dem til Jan Roholte og beholdt jorden. Hans G. Hansen mageskiftede jorden med Per Engvej Hansen på Bjergholm i 1999 med jord, der lå lidt nærmere.

Bygningerne blev først solgt til Hamid Shirvane. I 2003 blev de købt af Margrethe og Bjarne Hansen. De har børnene Julie på 19 år og Jonas på 17 år.

Toftegård blev købt for at skaffe plads til Julies hest, og da Margrethe og Bjarne begge var opvokset på landet, Bjarne på en gård ved Præstø og Margrethe i Ugledige med rødder til Mern, ville de gerne bo på en gård. Nu har de 2 ponyer, lidt høns, katte og hund, da Julie er flyttet hjemmefra med sin hest.

Margrethe og Bjarne har en selvstændig virksomhed i Ørslev. Julie har et ønske om, at blive dyrlæge, og Jonas ønsker at gå i sin fars spor som bådmekaniker.

Familien er glade for at bo på Toftegård. Efterhånden er der også lagt en del arbejdstimer i diverse restaureringer.

Historien er skrevet af Vagn B. Nielsen med Holger Munks notater og Lilliendals afgiftsprotokoller som kilde.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt.