Copyright © Mern-by.dk

Historier  fra  omegen  af  Mern
Skuespilleren Peter Malberg havde i en årrække tilknytning til området ved Mern.

DLG Sydsjælland-Møn har hovedkontor, lager og fabrik på Korndrevet 4 i Bårse