Copyright © Mern-by.dk

Billeder  fra  Lilliendal  gods

Sådan så hovedbygning ud, da den blev opført i 1765

Gården er fra før 1665, da den blev kaldt Skuderupgaard.


Hovedbygningen er bygget om et par gange, først i 1852 hvor hovedbygningen blev yderligere forhøjet og moderniseret.


I 1919 blev hovedbygningen forlænget.

Lilliendal gods, der ligger syd for Mern    

Link til historien om herregården Lilliendal