Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Lægeboligen  i  Mern  by
Lægeboligen lå på Ørslevvej 294 og har matr. nr. 4e. Den ejes af Susanne og Dennis Nielsen.

I 1797 ved udskiftningen af Sdr. Merns jorder snoede landevejen sig gennem byen. Huset ligger faktisk der hvor vejen gik; men syd for vejen, næsten ude på Banevej lå gård nr. 7. Næstved – Præstø – Mern – banen kom til at gå der 1913 – 61.

Morten Larsen havde gård 7 i 1768 og 1774; men så blev jorden fra den anvendt til hoved-gårdsjord for Høvdingsgaard. Han havde stadig noget af jorden i 1787; men i 1801 var det blevet et hus uden jord.

Rasmus Mortensen fæstede gård 7 før 1710. I 1731 var der en retssag mellem ham og datteren Maren Rasmusdatter, min 3xtipoldemor. Faderen havde trolovet hende til Ole Christoffersen i Røstofte. Han var 3x så gammel som hende. Han var 65 år, og hun var 22.

Moderen havde skubbet hende ind ad køkkendøren til Ole Christoffersen. Tilsyneladende blev hun ikke gift med ham. Selv om Ole C. levede i bedste velgående, blev hun 1 – 2 år senere gift med sin jævnaldrende advokat i retssagen, Jacob Hansen Vrang, Bakkedal i Ugledige. Han var også ladefoged på Lekkende. Han havde været gift med Sidsel Boesdatter; men hun var da død.

Marens bror Søren Rasmussen overtog først halvdelen af faderens gård, og i 1744 overtog han hele gård 7. Han døde i 1758.

Lægen Camillo Nielsen overtog huset til lægebolig i 1873. Han var præstesøn fra Langebæk. Han overtog også ”Doktorgården” 1888 – 1902; men solgte den så til De Danske Sukkerfabrikker til Saftstation.


Han har muligvis haft konsultation på Doktorgården noget af tiden; men han havde lægeboligen til han solgte den til et lægeaktieselskab i 1918. Det lånte 4800 kr. til, at bygge nyt lægehus samme år.


I 1916 havde Camillo både sygeplejerske, kusk og husassistent boende på adressen.

1928 købte lægen Jeppe Bangshøj den. Han var begyndt som læge allerede i 1925. Han solgte til H. Just-Olesen i 1962; denne flyttede i 1973 og Lise Just-Olesen fortsatte som tandlæge. I 2004 købte Susanne og Dennis Nielsen den.


Historien er skrevet af Vagn Boberg Nielsen med Holger Munks notater, Stensby Birks Tingbog og Realregistret som kilde.Billeder af lægeboligen på Ørslevvej 294 før 1918