Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Ellerødhøj
Ellerødshøj ligger på Ellerødvej 20 i Ørslev. Den har matr. Nr.36 d og ejes af Hanne og Torben Køhler Christensen.

Den opstod i 1884, da karetmageren Jens Larsen købte en parcel af sin far Lars Nielsen der havde Skovbækgård, matr. nr.36 på Ellerødvej 36. Jens Larsen havde været karetmager på Ørslevvej i forvejen.

Nu flyttede han sit karetmagerværksted ud i kælderen på sin nybyggede gård. Han byggede også en mølle i forlængelse af karetmagerværkstedet. Det var først og fremmest til, at trække maskinerne på tømrer/karetmagerværkstedet; men den blev også brugt til at male mel på, så han var også møller. Han havde dermed mange titler.

Lars Nielsen havde haft hovedparcellen i 50 år siden 1833. Han overtog den efter sin far Niels Jensen.

Lars Nielsen havde 5 sønner. Sønnen Ole overtog Skovbækgård i 1883. Sønnen Jens fik en parcel til at bygge Ellerødshøj på. Ole solgte Skovbækgård allerede i 1886 til Hans Hansens far Lars Hansen, men beholdt en parcel Ellerødvej 44 og byggede en ny ejendom der.

Jens Larsen kaldte sig vognfabrikant i 1890. Han var gift med Ane Katrine Nielsen, der var født på Vallebogården. Ane Katrines bror Peter Nielsen fik også bygget et nyt stuehus på Solhøjgård i Mern, magen til det på Ellerødshøj; men der var dog ikke karetmagerværksted i kælderen.

Jens Larsen døde i 1919. Titlen på gravstenen er karetmager. De havde mistet deres eneste datter, Maren Nielsine, i 1904. Ane Katrines niece, Maren Kirstine, født på Vallebogården, og hendes mand Ulrik Nielsen flytter ind 1920. Han skal til og være landmand. Han har ellers været kusk i Søllerød. Jens Larsen havde været forlover for ham, da de blev gift i 1907. Maren Kirstine var søster til ”Valboen”, Vilhelm Nielsen.Møllen blev revet ned i begyndelsen af 30-erne. De fik elektricitet næsten samtidig. Ane Katrine døde i 1939. I 1943 blev Maren Kirstine syg. Nu flyttede hendes niece Magda og dennes mand Peter Petersen ind. De var blevet gift samme år. Maren døde i 1945. Ulrik Nielsen blev boende til sin død i 1962.

Magda og Peter fik 2 børn. Svend-Erik født i 1947 og Hanne født i 1950.

Svend-Erik blev uddannet tømrer. Han byggede garage/lade der hvor møllen havde ligget. Han døde 27 år gammel i1974. Magda blev selv syg i 1970 og døde i 1971. Hanne blev uddannet teknisk assistent i 1969 og arbejder hos Skude & Jacobsen A/S i Vordingborg fra 1968 og gør det fortsat 45 år efter, nu MOE A/S.

Hanne blev gift med Torben Christensen i 1973. De flyttede ind på Ellerødshøj. Hanne og Torben har fået 3 børn – Martin i 1976, Daniel i 1981 og Heidi i1986. Peter Petersen blev boende på Ellerødshøj til 1997. Han tog på plejehjem og døde i 2001.

Martin bor i København. Han er uddannet revisor (cand. merc. aut.) og arbejder i Dong Energi i Gentofte.

Daniel blev gift med Line i 2012 og bor i København. Daniel er uddannet akademimerkonom med HD i Økonomi- og Ressorcestyring og arbejder i SAS Teknikel (planlægger for flymekanikere) i Københavns Lufthavn.

Heidi blev gift med Christian Svendsen i 2012 og bor i København. Heidi er uddannet akademimerkonom med HD i økonomi- og procesledelse og arbejder i Lundbeck i Valby.

Hanne og Torben Christensen købte Ellerødshøj i 1981. Gennem årene er der tilkøbt mindre jordstykker. I 2008 blev ejendommen Ellerødvej 53 tilkøbt. Bygningerne blev straks solgt.

I dag driver Torben Christensen de til Ellerødvej 20 tilhørende jorder på ca. 40 ha, samt 12 ha forpagtet, i alt ca. 52 ha.