Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Lillevangsgården
Tegning af Ellen Valentin

Lillevangsgården i Ørslev Lillevang ved Vordingborg ejes af Anders Fachman Jensen. Den ligger på Lillevangsvej 32 og har matrikel nr. 35.

Den blev fæstet af Jens Olsen den 3. marts 1800. Han havde været på gården, siden han i 1787 var blevet gift med Bodil Hansdatter, datteren af udflytteren Hans Henriksen, der havde flyttet gården ud i 1782.

Udflytning.

F. Vestergaard skriver ellers i Ørslev bys historie, at gården blev flyttet ud af Peder Hansen Kidehauge; men jeg tror, at Peder Kidehauge, der kom fra Nyråd, flyttede Kidehaugegaard / senere Plovgård ud. Det var  dennes svigersøn Mads Olsen, der overtager Kidehaugegaard den 3. marts 1800. De kan selvfølgelig have byttet gårde; men Mads Olsen havde fået halveret hoveriet på Kidehauge allerede i 1798, mens han bare var svigersøn.

Det kan faktisk kun være Hans Henriksen, der flyttede Lillevangsgården ud. Han og hans kone var på aftægt på den i 1801. Jens Olsen og Bodil Hansdatter havde været tjenestefolk og bestyrere siden 1787.

Før udflytning

Gården skulle efter Vestergaards bog have ligget på Smedevænget 12. Dele af stuehuset ligger der endnu. Hans Henriksen havde overtaget en halvgård Nr. 1 i 1759 efter faderen Henrik Mogensen, der havde haft den siden 1727. På det tidspunkt var de 2 brødre, der havde hver sin halvgård. Henrik overtog sin halvgård efter faderen Mogens Henriksen.

Gård nr. 1 lå på Ørslevvej 107. Så det må være forgængeren for Lillevangsgård. Det tyder på, at Vestergaard har taget fejl. Så det er Plovgård, der ligger rester af på Smedevænget 12.

I 1719 var det faderen og broderen, der havde hver sin halvgård. Der var 4 heste og 2 køer på hver sin halvgård.

Iselingen.

Gård nr. 1 havde været kongelig fæstegård under Vordingborg Ryttergods i hele denne periode frem til 1774. Da ryttergodset blev solgt på auktion købte baron Iselinge gods nr. 1 og kaldte det Iselingen. Nu var det Iselingen, Ørslev by skulle forrette hoveri til.

Iselingen gik i gang med udskiftning og udflytning. I 1782 blev Lillevangsgård og 7 andre gårde flyttet ud i en ¾ ring omkring Ørslev.

Bodil Hansdatter døde allerede året efter, at de havde overtaget gården. Hendes forældre var fortsat på aftægt; men Jens Olsen blev gift med Bodil Pedersdatter fra Grumløse.

Da Jens Olsen døde i 1829 fortsatte Bodil Pedersdatter med sine 2 sønner, 2 døtre og 2 tjenestefolk. Tjenestekarlen Carl Christensen, der var fra Nørreskovgaard, blev gift med datteren Bodil Jensdatter, og blev først bestyrer og efterfølgende gårdmand. Der var ellers 2 voksne sønner hjemme.

Carl blev senere sognerådsformand. Han havde ikke fået valgret til det første valg i Ørslev til sogneforstanderskabet i 1841. Det var kun mandlige gårdmænd, der havde valgret. Han var blevet gårdmand allerede i 1840; men han må åbenbart ikke være kommet med på valglisten. Det gjorde hans broder Hans Peder på Nørreskovgaard heller ikke. Han var 40 år og gårdbestyrer for sin mor. Han var gift og havde 4 børn. Moderen havde selvfølgelig heller ikke valgret.

Efter Iselingen.

Pastor Dorf i Øster Egesborg var svigersøn fra Iselingen. Han arvede i 1869 Lillevangsgård og 1 gård i Ellerød fra godsejer Aagaards bo. I sin ejertid foretog han en del arkæologiske udgravninger på ejendommen; men først fortsatte Carl, og da han døde i 1872 fortsatte Bodil livsfæstet. Bodil havde 5 tjenestefolk og et par børnebørn på gården.

Selveje.

Barnebarnet H. P. Hansen, der var søn fra Svalekær købte gården til selveje i 1903; men solgte den allerede året efter til Søren Bertelsen, og denne solgte i 1911 til A. P. Themsen. Themsen byggede flere bygninger, hvor alle murene var af beton med indstøbte marksten. De er alle skiftet ud undtagen en enkelt gavl.

Familien Jensen.

Allerede i 1913 blev den solgt til Hans Peter Jensen. Han var uddannet tømrer og hjulmager. Han fik indlagt elektricitet og vand i 1928, og så kørte han i en Ford model 1928.

I 1938 solgte H.P. Jensen til søn og svigerdatter Viggo og Ellen Jensen.

Sønnen Hans Fachman Jensen overtog Lillevangsgård i 1963. Han er gift med Connie, der er høreomsorgsmedhjælper. Han begyndte at handle med grise, først som selvstændig i 25 år, derefter for SLS i 18 år. Han startede med at køre trav, da Travbanen startede i Nykøbing i 1967. De har børnene Line, der er køkkenleder på Svenstrup Efterskole ved Næstved, Allan, der er elektriker i Aarhus og Anders, der er uddannet tømrer.
       
I 2003 har sønnen Anders Fachman Jensen overtaget gården. Han har 20 travheste i træning + familiens 8 travheste. I 2012 startede han på 6 danske og 4 svenske baner.

I 2001 vandt han som 22årig danmarksmesterskabet i Odense med familiens hest CEA VM. Som 23årig blev han udtaget til Europamesterskabet i Belgien med deltagelse af 12 kuske fra 12 lande.

Han fik også et legat som landschampinon til Florida på 25.000 kroner for at lære mere der. Han startede som selvstændig travtræner i 2006 med licens på Charlottenlund Travbane med base på gården.

Hans samlever Maria er hestemassør og har en datter Kamilla på 10 år.

Familien Jensen har her i 2013 været ejer af Lillevangsgården i 100 år.

Historien er skrevet af Vagn Boberg Nielsen med F. Vestergaards bog Ørslev bys historie, Ryttergodsets og Iselingens fæsteprotokoller som kilde.
       
Historien har stået i Landbrugs-Nyt