Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Rørkærgård
Tegning af Ellen Valentin

Rørkærgård ligger på Rørkærvej 12 i Ørslev ved Vordingborg. Den har matr. nr. 6 og ejes af Jane og Peter Leonhardt Nielsen.

Den 3. marts 1800 blev Christen Hansen, der var søn fra Ellerødgården, fæster af Rørbækgård, som den hed dengang. Han var den 1. marts blevet trolovet med enken Kirsten Henriksdatter, hvis første mand, Hans Larsen Lydich var druknet i Storstrømmen under forsøg på at redde Ole Nielsen Plovmand fra Vestergård; men de druknede begge 2.- Hans Lydich 42 år gammel fra 3 små børn. Det skete i forbindelse med nytåret 1800.

Lydich og Sofiendal

Hans Lydich var ved at udflytte gården Sofiendal fra Rørkærvej 9 til Lillevangsvej; men Niels Olsen, der boede overfor på Rørkærvej 12, overtog den udflyttede gård og overlod Rørbæk til Kirsten Henriksdatter og hendes nye mand, Christen Hansen. -  Udstykning i 1798 – udflytning startede samme år.

Hans Lydichs familie havde været på gården i mere end 100 år. Hans farfar, der også hed Hans Lauritzen Lydich døde i 1728. Hans 5 sønner fik hver en gård i Ørslev. - Hvorfor Lydich-navnet har været meget udbredt i byen.

Hans kone Sissel Boesdatter havde Sofiendal i 6 år, inden den yngste søn Lars overtog den i 1734, hvilket står i fæsteprotokollen. Det er muligt, at han kun har overtaget halvdelen af gården, og så har overdraget den sidste halvdel i 1739, som der står i skødet. Dels havde Sissel mere at skulle have sagt, og dels kunne regimentsskriveren vurdere, om han duede til at drive gården. Der var mere end 10 halvgårde i Ørslev på det tidspunkt. Han havde den i ca. 55 år til sønnen Hans Larsen Lydich overtog den.

I 1792 blev Hans gift med Kirsten Henriksdatter fra Skallerup. Hun havde 6 år gammel 14 år tidligere mistet sin far Henrik Hansen. Han mistede livet, da han faldt ned fra taget af laden. 8 år efter giftermålet mistede hun sin mand ved denne drukneulykke.

Rørbæksgård

Niels Olsen havde haft Rørbæk siden 1786(forgænger Rasmus Hansen). Han overlod nu Kirsten og hendes nye mand Christen Hansen gården. Han tog ud på udflyttergården på Lillevangsvej og byggede den færdig.

Begge parter oplevede herefter Englandskrigene og statsbankerotten i 1813. På Rørbæk oplevede man herefter igen bedre tider; men i 1827 mistede Kirsten igen sin mand. Hun havde selv gården til sønnen Hans Christensen overtog den i 1834.

Hendes og Hans Lydichs søn Lars havde overtaget Sofiendal efter Niels Olsen i 1823.

Hans Christensen døde i 1865.

Enken Gertrud Christensdatter fortsatte, men hun gik på aftægt på gården i 1867 hos datteren og svigersønnen Kirsten Hansdatter og Peter Larsen. Gertrud var på aftægt i 18 år. Peter Larsen var søn fra Bakkegården. Han købte gården til selveje, da han overtog den i 1867. Naboen på Østergaard hed fra 1875 også Peter Larsen.

Hemming Hemmingsen.

I 1898 købte Hemming Hemmingsen fra Borre på Møn gården. Han var gift med Johanne Boline fra Sømark på Møn. Omkring 1920 var han sognerådsformand i Ørslev.

Sønnen Frede Hemmingsen, gift med Edith Røtting fra Teglstrup, købte Rørbæk 1941 efter først at have forpagtet den.

De havde børnene (Peter) Bent og Lis. Lis er gift med Per Vængtoft og bor i Neder Vindinge.

Niels Dehn Hansen, gift med Elsebeth, købte Rørbæk i 1969. Han beholdt jorden; men solgte bygningerne til Hans Jakob Hansen i 1979, da han købte nabogården Østergård. Der blev indrettet hestestalde.

Gården, der i mellemtiden havde ændret navn til ”Rørkærgård” blev i 1989 købt af Hans - Jørgen og Anni Brehmer, som flyttede ind med deres 3 børn: Lisbeth, Vibeke og Michael.

Hans Jørgen var politiassistent og forsikringskonsulent. Anni var jordemoder og havde også klinik som Zoneterapeut.

De havde hestepensionat og renoverede hovedhuset og gårdspladsen.

Jane og Peter Leonhardt Nielsen købte den i oktober 2012.

Jane er sygeplejerske, og hun er opvokset i Stuby. Peter er salgskonsulent ved Lemvigh Müller. Han er opvokset i Ørslev.

De har børnene Noah på 9 år, Thor på 7 år og Kaya på 5 år. De har tænkt sig at bruge gården til aktiviteter for deres 3 børn og 2 hunde.

Historien er skrevet af Vagn Boberg Nielsen med F. Vestergårds bog: Ørslev bys historie, samt Holger Munks notater som kilde.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt