Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Pilegaard
Tegning af Ellen Valentin

Pilegaard ligger på Nordvej 21 i Sandvig ved Mern. Den ejes af Lars Greisgård Larsen og har matr, nr. 3. I 1688-matriklen havde den gård nr. 7.

I 1710 var det den næststørste gård i Sandvig. Den var en del af Prins Jørgens Gods. Det var en firelænget gård på 37 fag. Der var 6 heste og 2 køer. Der var 6 heste og 2 køer på de fleste af Sandviggårdene. Der skulle 6 heste til at trække hjulploven, når de skulle på hoveri. Så pløjede de endda kun halvt så meget med hjulploven, som de små 100 år senere gjorde med sving-ploven.

Fæsteren på gård nr. 7 hed Laurs Pedersen. I 1719 var han afløst af Hans Olsen, og nu var det under Vordingborg Ryttergods. Han havde gården, der var brændt i 1733, til ca1748, hvor han blev afløst af sønnen Rasmus Hansen, der døde i 1769.

Oremandsgaard

Sandvig var i 1761 overtaget af von Brockenhuus på Oremandsgaard og Nysø.

Rasmus Hansens enke fortsatte til sønnen Rasmus Rasmussen, født i 1750, overtog den. Han var gift med Ane Hansdatter fra Sageby. Rasmus døde allerede i 1795, og Ane blev gift med Peder Madsen; men i 1802 døde Ane, og Peder blev gift først med Maren Jensdatter og 3. gang Ellen Larsdatter.

Sandvig var blevet udskiftet i 1807.

Peder Madsen gik på aftægt i 1837, og sønnen Peder Pedersen overtog Pilegaard. Han havde fået arvefæsteskøde på gården ved overtagelsen.

Mernpræsten Peter Rørdam var i 1851 kaldt til Sandvig for at give den 90-årige Peder Madsen den sidste olie. Peder Madsen overlevede; men ved den lejlighed oplevede pastor Rørdam den stormflodskatastrofe, der havde ramt Sandvig 20 år før den store stormflodskatastrofe i 1872. På stranden lå alle Sandvigs fiskejoller smadrede. Det samme var sket med pæreskuden ”Amager”, og gårdenes jord ved stranden var syltet ind i tang. 1 ½ år senere døde Peder Madsen.

I 1881 var det Peder Pedersens tur til at gå på aftægt, og datteren Kirsten Pedersdatter og svigersønnen Johannes Madsen overtog Pilegaard, denne gang med selvejerskøde.

Da Johannes Madsen døde i 1920 fortsatte Kirsten med sønnen Peder Madsen som bestyrer. Han overtog gården i 1924; men solgte den i 1928 til Alfred Christensen fra Kindvig og Ellen Johansen fra Strandbækgaard i Sandvig.

Familien Christensen

Der blev tinglyst elektricitetsanlæg på Pilegaard i 1926; men der blev først indlagt strøm i 1936. Der var både karl og pige på gården. Arbejdet før krigen foregik med 3 heste. Roerne blev kørt til Mern Saftstation og grisene til Masnedsund Andelsslagteri.

Alfred Christensens sidste karl var der i 10 år. Da der ikke var arbejde til ham mere, begyndte han som daglejer i hele byen. Roegreb og roejern var vigtige redskaber. Børnene Elise, Eva og Elmer hjalp meget til på gården.

Elmer var meget interesseret i arbejde i træ, og fik uddannelse som husflidslærer på Husflidshøjskolen i Kerteminde. Han var efterfølgende sløjdlærer på Levring Efterskole ved Kjellerup i 4 vintre, hvor han om sommeren var medhjælper hjemme på Pilegaard.

På Levring mødte han sin kone Sonja fra Handest. De blev gift i Handest med 110 bryllups-gæster i julen 1964, og ved årsskiftet overtog de Pilegaard. En del af prisen for gården var Elmers arbejde med at bygge en aftægtsbolig for forældrene og søstrene.

Sonja og Elmer drev et familielandbrug med 12- 15 køer, grisesøer og høns. De fik en 5-fods JF-mejetærsker i 1967. Elmer byggede selv lade, korntørringsanlæg og centralvarme- og solvarme-anlæg.

De lejede en eng i Sandvig Kohave til kvierne, som de trak derud. Det ene år var der 1 af kvierne der stak af fra Sonja og røg hen og spiddede Elmer, så han kom til, at hænge på hovedet kiggende ud mellem hornene; men han kom ned igen, og ellers skete der ikke noget.

De har børnene Mette og Morten. De deltog i pasningen af dyrene og havde også deres egne dyr; men de ønskede ikke, at gå videre med landbruget. De tog studentereksamen i Vordingborg. Morten læste til svagstrømsingeniør på Københavns Teknikum og er nu i et firma i Vordingborg. Mette studerede geofysik på Københavns Universitet og er nu i Kort og Matrikel-styrelsen.

1995 blev køerne solgt. Sonja arbejdede bl. a. på plejehjemmet Solhøj i Mern.1997 forpagtede de jorden ud til Lars Greisgård Larsen og i 2008 solgte de gården til ham. De flyttede hen på Nordvej 17 i et hus, de tidligere havde bygget på Deres egen jord til Sonjas mor.

Lars Greisgård har også Bøgestrømsgård i Sandvig. Der har han 130 jerseykøer med opdræt. De 17 ha. på Pilegaard er et supplement til at opnå miljø- og foderarealer. Bygningerne er lejet ud til Ernst Andersen.

Historien er skrevet af Vagn Boberg Nielsen med Holger Munks notater og Oremandsgaards afgiftsprotokol som kilde.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt.