Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Bøgestrømsgård
Tegning af Ellen Valentin

Bøgestrømsgård ejes af Lars Greisgård Larsen. Den ligger på Sandvigvej 8 i Sandvig ved Mern og har matr. Nr. 8. I 1688-matriklen havde den gård nr. 10.

I 1687 under Prins Jørgens Gods hed fæsteren Michel Ibsen Gries. Det er faktisk den familie, eller måske rettere hans kone Anne Lauritzdatter Lærkes familie, der sidder på gården endnu, da hun i 1704 gifter sig med Niels Ingvorsen. Der er 4 enker/1 enkemand, der er ude, at finde en ny partner på gården.

Anne L. Lærke er født på Høfdingshus før svenskekrigene i 1658, da hendes mor Boeld Boesdatter blev pint ihjel i 1659 af landsforræderen Lars Krog: Han var på Høfdingshus for at stjæle heste og andre værdigenstande.

Efter krigen blev han henrettet med svær på Blåkilde Marked. Hoved og krop blev hængt op til skræk og advarsel for dem som sejlede forbi på Risby Å.

Niels Ingvorsen var i 1728 blevet gift med Kirsten Pedersdatter, Så nu var det hende der bestemte hvem, der derefter fæstede gården. Der var selvfølgelig også regimentskriveren på Vordingborg Slot, da Prins Jørgens Gods ved dennes død i 1708 overgik til Vordingborg Ryttergods under kongen.

Hvis det ellers gik godt på gården, havde enken 2 år til, at finde sig en ny husbond, men ofte gik der ikke en gang en uge. I 1739 og 1744 var det hendes 2. mand Niels Poulsen der var fæster, og i 1750 var det hendes 3. mand Povel Jørgensen. Bryllupsdatoer er næsten umuligt at opdrive, da Mern Kirkebog før 1814 er brændt; men der findes da heldigvis andre kilder til de væsentlige ting.

Oremandsgaard

I 1761 købte kongens staldmester von Brochenhuus godserne Nysø, Jungshoved og Oremands-gaard med tilhørende bøndergods. Til Oremandsgaard, der dengang kun var Gl. Oremandsgaard, hørte det meste af Allerslev Sogn; men i 1763 fortrød kongen, at han havde ladet den gode jagt ved Ugledige gå fra sig. Så han mageskiftede med von Brochenhuus Ugledige tilbage mod Sandvig, Tågeby og Skalsby. Dermed kom Sandvig og gård nr. 10 under Oremandsgaard. Den ny Oremandsgård blev først bygget 100 årsenere i 1866. Gl. Oremandsgaard blev drevet som en selvstændig enhed indtil årtusindskiftet.

Ved årsskiftet 1768 døde Kirsten Pedersdatter. Povel Jørgensen fik sig en ny kone Sidse Christensdatter. Hun blev i1777 gift med sønnen fra nabogården Jens Thommesen, der er fæster på gården i 45 år. Sønnen Poul Jensen er gårdbestyrer de sidste 10 år og overtager fæstet i 1822. Han var gift med smedens datter fra Kindvig Maren Jensdatter. Da han dør i 1828, er det Karen Jensdatter der fortsætter med sin nye mand Rasmus Larsen fra Stårby. Han er for øvrigt barnebarn af Lars Stage i Bakkebølle, der red til København og medvirkede til Bakkebølles frikøb af gårdene i 1795.

Familien Larsen

Maren og Rasmus får en datter Maren Rasmusdatter, der i 1854 bliver gift med Lars Rasmussen. De overtager året efter Bøgestrømsgård, men Maren Rasmusdatter dør allerede i 1864. Lars Rasmussen bliver samme år gift med Karen Jensdatter. Han dør i 1883 og hun fortsætter alene med sine børn og andre medhjælpere. I 1893 bliver sønnen Jens Larsen gift med Birthe Marie Olsen og de overtager gården. Men i år 1900 deltager Jens Larsen i Boerkrigen i Sydafrika, og i 1906 udvandrer han til U.S.A.

Birthe Marie fortsætter driften af gården alene sammen med sine børn. Sønnen Hans udvandrer også til U. S.A. og Lars Peter køber i 1920 gård i Stårby. Gården blev købt til selveje i 1924 uden at have været arvefæste først. Det var ikke så ofte enker fik lov til, at købe til arvefæste.

Sønnen Rasmus Larsen bliver i 1926 gift med Margrethe Andersen fra Stårby Mølle og de overtager gården, der var brændt i 1921. Han dør i 1941, og der sidder igen en enke på gården.

I 1941 blev Carl Henning Hansen fra Nyråd gårdbestyrer. Det var han i 2 ½ år, til han blev gårdbestyrer på Ellevangsgård, som han senere overtog efter sin svigermor. Margrethes søn Jørn Larsen blev i 1962 gift med Yvonne Greisgård Larsen fra Baunehøj i Kindvig, og han forpagtede samme år gården af sin mor og overtog den i 1969. Yvonne og Jørn er begge af Lærkeslægt.

Bøgestrømsgård blev i 1999 overtaget af deres søn Lars Greisgård Larsen. Lars og hans kone Heidi Salvang har 2 børn Julius på 3 år og Josefine på 1 år. Gården er på 164 ha efter, at Pilegård og Rørkærgård er lagt til. Han arbejder sammen med broderen Rasmus Greisgård Larsen. Lars har også forpagtet 53 ha, og han har 130 jerseykøer.

Historien er skrevet af Vagn Boberg Nielsen med Holger Munks notater og Oremandsgaards afgiftsprotokol som kilde.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt.