Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Gyldehøj
Tegning af Ellen Valentin

Gydehøj i Tolstrup ved Mern ejes af Sine og Thorsten Christiansen.
Den har matr. nr. 3b m. flere.

Det er en lille gård, der er oprettet som en udstykning af Tolstrupgården i 1875.

I 1800-tallet blev Tolstrupgården næsten opfattet som et lille Gods. Kulsbjerggården og 6-7 husmandssteder købes til. Det var Gregorius Hansen, der var ”godsejeren”. Han var sognefoged og kom meget sammen med de rige selvejerbønder i Bakkebølle.

Han flyttede selv på Kulsbjerggården og overlod Tolstrupgården til nevøen og plejesønnen Hans Larsen. Hans Larsen overtog også de omliggende husmandssteder. De fleste med bygninger.

Balle-Lars, der i 1860 (i disse dage er det 150 år siden), blev henrettet for mord i Ugledige, boede på et tidspunkt i et af dem med sin mor, Balle-Johanne. En af hans mange meritter var, at han tog hoveddøren til huset af, og brugte den som brændsel.

Hans Larsens søn, Jens Hansen, overtager Tolstrupgården, Kulsbjerggården og husmandssteder-ne i 1862. Jens Hansen kommer en del sammen med grev Knuth på Lilliendal.

Oprettelsen

I 1875 oprettes Gydehøj af 5 husmandssteder af Jens Hansen, og han sælger den til datteren og svigersønnen Kirsten Jensdatter og Ole Jensen.

En anden datter Maren Kirstine blev gift med bygmesteren af staldene på Lilliendal Jeppe Nielsen. Han havde under byggeriet haft bopæl på Tolstrupgården, og fik efterfølgende Thornegård i Nr. Mern i arvefæste af Lilliendal.

Ole Jensen døde i 1917. Enken Kirsten Jensen fortsatte til datter og svigersøn Marie og Christoffer Rasmussen i 1923 overtog Gydehøj. Kristoffer Rasmussen kom fra Vestergård i Sandvig. Han døde i 1946 og Marie fortsatte på gården med sine 2 voksne sønner Jens og Knud Rasmussen som medhjælpere til sin død i 1983, næsten 99 årgammel.

Knud var meget engageret i håndbold i Øster Egesborg Ungdomsforening, både som spiller på mesterholdet og som formand for foreningen. Jens Rasmussen døde i 2009, 100 år gammel, på plejehjemmet Solhøj i Mern.

I 1998 overtog Thorsten og Sine Christiansen Gydehøj efter Jens og Knud Rasmussen. Sine og Thorsten flyttede ind efter en omfattende renovering af stuehus og senere også tilhørende længer.

Thorsten kommer fra København, hvor han driver en vognmandsforretning. Sine er oldebarn af Marie og Kristoffer Rasmussen og datter af Inge-Margrethe og Vagn Johansen, ligeledes fra Vestergård i Sandvig.

Sine er uddannet fysioterapeut, og de har børnene Liva på 7, Lauge på 5 og en lille pige på 1 måned.

På Gydehøj er jorden omlagt til økologisk med fårefolde og korn til eget forbrug. Derudover er der etableret en fodboldgolfbane, hvor man kan komme forbi og spille.

I 2003 blev der etableret en sø, hvor nu er et rigt dyreliv i og omkring. I 2008 blev der købt et par ha. jord til fra Tolstrupgården.

Historien er skrevet af Vagn Boberg Nielsen med folketællinger som kilde.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt.