Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Gl. Vordingborgvej  1 ,  i  Skovhuse
Tegning af Ellen Valentin

Gården Gl. Vordingborgvej 1. ejes af Henny og Henning Bakkegård Hansen. Den ligger ved skovbørnehaven Troldehøj, der ligger ved Horsebjergskoven.

I 1770 strakte Horsebjergskoven sig helt ned til Kalvehavelandevejen, og hele strækningen fra Stensved til Stampebakken var dækket af skov. Det var en del af Stensved Overdrev, og blev opdyrket i forbindelse med udskiftningen op til århundredskiftet. Stensved by eksisterede slet ikke. Der var kun 1 vogterhus.

Gården har matr. nr. 16 b. i Skovhuse. 2 gårde i Skovhuse by danner grundlag for det videre forløb. Den ene lå inde midt i Skovhuseskoven. Den blev i 1812 flyttet ud på Overdrevet og kaldt Skovhusegården(nedlagt i forbindelse med etableringen af øvelsespladsen på Kulsbjerg).  

Skovvejen, hvor den lå, hedder stadig ”Hjemstedsvejen”. Det hed hjemstedet, der hvor gårdene havde ligget i byen inden udflytningen.

Den anden gård det handler om er Skovhuse Gade 23, der blev selvstændig meget tidligt. I 1787 var den ejet af Jens Knudsen. Den havde været i selveje i 80 år, hvor de andre gårde i Skovhuse først blev selvstændige150-200 år senere.

Jens Knudsen fik ved udskiftningen købt et stykke af den skov, der er dyrket op ved Horsebjergskoven. Det blev hurtigt dyrket op, selv om det lå mere end 1 km. borte. Det er det stykke jord Henning Bakkegårds gård og Skovbørnehaven ligger på.

Jens Knudsen boede til sin død på ejendommen på Skovhuse Gade. Han mistede i 1804 sin kone, Maren Jensdatter på 86 år, og blev gift med Ane Sofie Rasmusdatter på 24 år. Hun havde været pige hos ham i mindst 4 år. I 1813 dør han 77 år gl., og hans kone bliver gift med en jævnaldrende mand, Johannes Jensen.

Ude ved Horsebjergskoven bliver jorden delt, så naboen får halvdelen, og der bliver senere oprettet et parcelliststed, der hvor skovbørnehaven Troldehøj nu er.

På Skovhusegade har sønnen Rasmus Johannesen overtaget gården på nr. 23( matr. nr.2) i 1845. Han har stadig anparten ved Gl. Vordingborgvej. Denne bliver i ca. 1920 udvidet med noget mere jord, så der kan oprettes et parcelliststed. Det bygges af Jens Peter Henriksen, der endnu bor der i 1926. Jens P. Henriksen er farfar til Åge Henriksen, der oprettede Stensved Slagtehus.

I 1936 ejes den af Christian Nielsen og i 1943 af Frede Rasmussen. 1943-47 er Strange Mortensen ejer. Strange Mortensens datter Bente Henriksen er gift med Åge Henriksen.

1947- 50 ejes den af Gunnar Skårup Nielsen. 1956 Hans Chr. Nielsen.1960 Gunnar Larsen.
1962 Alfred Jacobsen. Herefter havde Lene og John Nielsen den.

I 1977 købte Henny og Henning Bakkegård Hansen gården. Henny Hauballe stammer fra Mern. De udvidede stuehuset til det dobbelte, da de havde 2 store piger. Kostalden blev lavet om til hestebokse. De andre bygninger blev revet ned i 1986, og der blev bygget en ny hal, da der blev solgt nye og brugte maskiner fra gården i 20 år. Den gamle hestestald brændte i 2002. Der blev bygget en ny stor hal.

I marken er der hestefolde og travbane. Der bliver dyrket nye kartofler, stedmoder og havre.

Datteren Susanne ejer Frisørstuen i Stensved, og Anita ejer Naturmedicinsk hesteklinik i Ugerløse.

Historien er skrevet af Vagn B. Nielsen med Lilliendals afgiftsprotokoller som kilde.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt