Copyright © Mern-by.dk

Billeder  fra  Mern   gennem  tiden
Kommune

Kirke og Præstegård

Skoler

Station og Jernbanen NPMB

Posthuse og Postvæsnet

Huse i Mern by, delt op efter vejnavne

Nye billeder fra Mern by, juli 2011

Nye billeder fra Mern by, oktober 2011

Nye billeder fra Mern by og omegn, januar 2012

Nye billeder fra Mern by

Nye billeder fra Mern by, taget i ca. 1870

Nye billeder fra Mern by, Bamses Tivoli

Billeder taget fra Mern tv antenne i 2011

**

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*Der er begyndt at blive lagt billeder på.

Sønder Mern Vandtårn


Opført i 1912


Billedet er taget i 2008

NYT

NYT