Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Chatel
Tegning af Ellen Valentin

Chatel på Lekkendevej 7 ejes af Mogens Skive. Den har matrikel nr.17 b.

Den eller rettere sagt matr. nr. 17a lå oprindelig på Bydammen 3 i Lekkende by.

I 1889 blev ejendommen bygget på Lekkendevej 7, men ved udstykningen i 1806 lå den på Bydammen. Lars Christensen havde over 1 kilometer ned til sine 3 tønder land nede på Mølletjørne, Lekkendes overdrev. Om sommeren havde Lars Christensen nok sin ko stående nede på Mølletjørne, og så måtte han eller hans kone, Karen Hansdatter, tage ned og malke koen morgen og aften.

Lars Christensen døde i 1839, og Karen blev boende, til hun døde i 1850. 1845 var hun selv fæster af huset og jorden.

Allerede i 1843 var bødker Niels Larsen flyttet ind i huset. På et tidspunkt efter 1845 overtog Niels Larsen jorden samtidig med, at han er bødker. Der er en stor besætning på ca. 100 køer på Lekkendegården med tilhørende mejeri og forbrug af dritler.

Niels Larsens kone Kirstine Marie Frederiksdatter døde i 1846 fra 2 små børn, hans søster Marie Larsdatter flyttede ind med sin datter Ane Dorte Larsdatter. Da hendes mor døde, blev det hende, der førte hus for Niels Larsen. Hun blev senere gift med postbud Hans Larsen, der også flyttede ind på Bydammen. Deres søn Rasmus Frederik Larsen var også postbud; Men Hans Larsen fik aldrig jorden, da der blev bygget en ny ejendom ude på Mølletjørne.

Hans Larsen boede på Bydammen til ca. 1910. Det er ikke sikkert, at der efterfølgende boede nogen; men det kan godt være, at der boede nogle af polakkerne fra naboejendommen Bydammen 7, en nedlagt gård, der var polakkaserne. Der var helt frem til 1960 et matrikel-nummer; men uden hus.

På Lekkendevej 7 blev der i 1889 bygget en ny ejendom. Jakob Larsen købte sine 3 tønder land, og han fik også bygget en smedje ca. år 1900. Han er landsbysmed og beslagsmed for gårdmænd og husmænd, først og fremmest på Mølletjørne. Lekkendegården havde deres egen smed på Bydammen.

I 1907 købte Jakob Larsen også nabojordlodden på 3 tønder land el. 1,7 ha. Den spanske syge kom også på besøg på Mølletjørne. Hvor den borttog naboens søn, ligesom den florerede i nabolandsbyen Røstofte.

Jakob Larsen har ejendommen i ca. 50 år, inden han overdrager den til sin søn Johannes Larsen med tilnavnet ”Den store Johannes i himlen”, da han var meget høj. Han havde tjent sammen med en anden Johannes på Ø. Egesborg Præstegård, der blev kaldt ”Den lille Johannes på jorden.”

Johannes Larsen har ejendommen ca. 1938- 1946, hvor Grethe og Ejner Larsen køber den. Smedjen nedlægges, og en 3. jordlod på 1,7 ha tilkøbes. Ejner Larsen kører mælk til Ørslev Mejeri. Han køber i 1959 gård i Kindvig, og sælger ejendommen til Erik Andersen, der allerede i 1961 køber Vestergård i Ugledige og sælger Lekkendevej 7 til Verner Nielsen (født på Øagergård). Han arbejder på Mern Saft station og senere Stege Sukkerfabrik. Han kørte bl. a. den store affaldslæsser.

Han sælger i 1964 til Elly og Steffen Høgholt Larsen.

I 1970 køber Jette og Mogens Skive ejendommen og kalder den Chatel. De har børnene Sys(f. 1966) og Mike(f.1968), der begge bor i området. Sys er ansat i Vordingborg Kommune, som områdeleder i ældreplejen og Mike som steward i SAS.

I 1970 starter de stutteri medbringende 4 heste, og i 1972 bygger de stalden. I 1979 indkøbes 4 herefordkvier til start på en ammekvægbesætning. Den ophører imidlertid 10 år senere, det er ikke rentabelt trods en god tilvækst.

Til hesteholdet er i 1987 blevet bygget en ny lade. Der er nu ca. 20 medaljehopper af høj kvalitet i toppen af Dansk Varmblod både avlsmæssigt og sportsmæssigt. I 1992 opnår Jette og Mogens Skive at få kåret et hoppeføl som årets bedste i landet. I 1990 blev en hoppe Chatels Heribis sølvvinder i dressur. De følgende år fik de i alt 27 erkendtligheder og medaljer.

Det udvikler sig til et stutteri med 2 elever og 1 rytter; men i 2002, da Mogens bliver pensioneret fra SAS, beslutter de at drosle ned, da økonomien bliver strammere og afsætningen vanskeligere. Hopperne sælges i 2004, og avlen ophører. De resterende heste rides med salg for øje. 5 heste er endnu ikke solgt.

I 2007 havde Jette og Mogens en hoppe på landsholdet til VM i dressur. 4 af de bedste medaljehopper er solgt til en person, der har oprettet stutteri, og viderefører traditionerne, som Jette og Mogens Skive har fremarbejdet.

Historien er skrevet af Vagn Boberg Nielsen med folketællinger og gamle kort som kilde.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt.

Page120.pdf

Printvenlig side